Jdi na obsah Jdi na menu

zásady pro čerpání dotace KRS

Zásady čerpání dotací. Příspěvek lze poskytnout.

- Společenská setkání seniorů( pronájem sálu,hudební produkce,ceny do soutěží,vstupy, doprava na akce-nelze čerpat na občerstvení)

- Sportovní hry, dny seniorů,div.představení apod.

- Kulturní, poznávací zájezdy v tuzemsku doprava,vstupné

- Reprezentační akce s cizinou reprezentující region ÚK (tlumočení,překlady,dárky pro cizince,jednou ročně na občerstvení při akci).

Dotaci lze čerpat max. 2x ročně a to max. do 30% uznatelných nákladů, nejvýše do částky 6.000 Kč. Přihlíží se k tomu, zda subjekt čerpá dotace z jiných zdrojů.

Dotace se poskytnuta až po uskutečnění akce a po doloženém vyúčtování všech nákladů. Nutno doložit fotodokumentaci akce, např. publikaci v tisku, foto z akce, kde bude znát, že se uskutečnila z dotace kraje.

Na dotaci není právní nárok a bude poskytnuta do vyčerpání finanční částky KRS dle rozpočtu.

Schváleno 10.10.2017